4 ต.ค. 2555

ภาพกิจกรรม

การอบรมปฏิบัติการการการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
และโรงเรียนต้นแบบอาเซียน

28-30 มีนาคม 2558
ณ.ห้องประชุมศูนย์บริการท่าตูม-ชุมพลบุรี  

กิจกรรมการเขียนแผนพัฒนาการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนปฐมวัย
สำนักงานเขตพื่นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
6  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2558
ณ.ห้องประชุมศูนย์บริการท่าตูม
29 มิ.ย. 2555

เชิญชวนทุกโรงเรียนส่งโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเข้าร่วมประกวดโดยผ่านเครือข่ายโรงเรียนซึ่งเขตจะจัดประกวดในวันที่ 6 สิงหาคม 2555 .....สอบถามรายระเอียดได้ที่ศน.อมรรัตน์ เบ้านาค โทร ๐๘๓-๓๖๖๓๙๔๔

14 พ.ค. 2555

การสร้างเครือข่ายนวัตกรรมการศึกษาระดับเครือข่ายโรงเรียน

      งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มงานนิเทศการศึกษา จะดำเนินการสร้างเครือข่ายครูแกนนำ ICT สู่การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา โดยมีเป้าหมาย จัดทำคลังนวัตกรรมระดับเครือข่ายโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ ทุก ๆ เครือข่ายโรงเรียน โดยดำเนินการเป็นระบบ อิเล็คทรอนิคส์ โดยให้ครูได้เรียนรู้ระบบเครือข่าย social  network และนำมาใช้ในการดำเนิน'งานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

11 พ.ค. 2555

Social Network คืออะไร

Social Network คือการที่ผู้คนสามารถทำความรู้จัก และเชื่อมโยงกันในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง หากเป็นเว็บไซต์ที่เรียกว่าเป็น เว็บ Social Network ก็คือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงผู้คนไว้ด้วยกันนั่นเอง ตัวอย่างของเว็บประเภทที่เป็น Social Network เช่น Digg.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เรียกได้ว่าเป็น Social Bookmark ที่ได้รับความนิยมอีกแห่งหนึ่ง และเหมาะมาก ที่จะนำมาเป็นตัวอย่าง เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยในเว็บไซต์ Digg นี้ ผู้คนจะช่วยกันแนะนำ url ที่น่าสนใจเข้ามาในเว็บ และผู้อ่านก็จะมาช่วยกันให้คะแนน url หรือข่าวนั้น ๆ เป็นต้น

จำนวนครั้งที่เข้าดู